Mreža kinoprikazivača Srbije

Svesne potrebe za razvijanje međuinstitucionlne saradnje i neophodnosti da se uspostavi bliža saradnja u oblasti audiovizuelne kulture i kinoprikazivačke delatnosti, kao i samog značaja bližeg povezivanja pravnih i fizičkih lica koja su registrovana za obavljenje ove delatnosti, prepoznajući potrebu i mogućnosti saradnje u oblasti audiovizuelne kulture i kinoprikazivaštva, Članice Mreže kinoprikazivača Srbije kroz zajednički napor doprineće poboljšanju i ostvarivanju ciljeva koji su definisani u Memorandumu o saradnji.

O nama

Osnivačka skupština Udruženja Mreža kinoprikazivača Srbije na kojoj je usvojen Statut MKS održana je 17. novembra 2020. godine.

PIB: 112258017

MATIČNI BROJ: 28312423