O nama

U oktobru 2019. godine je u Gornjem Milanovcu, na inicijativu i uz podršku Filmskog centra Srbije, održana prva konferencija prikazivača pod nazivom Razvoj publike – iskustva i novi pristupi. Pored razmene iskustava i primera dobre prakse u pogledu razvoja bioskopske publike, došlo se do ideje za iniciranjem formiranja bioskopske mreže. Već u decembru 2019. godine u Filmskom centru Srbije potpisan je Memorandum o saradnji u oblasti audiovizuelne kulture i prikazivačke delatnosti u cilju saradnje, ostvarivanja ciljeva i sprovođenja aktivnosti Mreže kinoprikazivača Srbije.

Tada nismo ni slutili da ćemo se, samo nakon tri meseca, naći u situaciji proglašene pandemije virusa КOVID 19, i da će naše aktivnosti i poslovanje biti iz korena izmenjeni. U takvim okolnostima trudili smo se da donesemo nove inicijative i da održimo kontakt sa publikom. Svesni potrebe za razvijanjem međuinstitucionlne saradnje i neophodnosti da se uspostavi bliža saradnja u oblasti audiovizuelnih delatnosti, a naročito u prikazivačkoj delatnosti, kao i samog značaja povezivanja, umrežavanja i razmene iskustava, prepoznajući potrebu i mogućnosti saradnje, 26 prikazivača i 16 urednika filmskih programa su u novembru 2020. godine osnovali Udruženje “Mreža kinoprikazivača Srbije”.

1

Osnivanjem Udruženja pred nas su jasno stavljeni ciljevi, a svi članovi Udruženja vredno rade na njihovom ostvarivanju. Veoma je važno istaći izuzetnu podršku, saradnju i pomoć Filmskog centra Srbije prilikom realizacije svih projekata, programa i inicijativa Mreže kinoprikazivača Srbije. Кriza uzrokovana pandemijom virusa КOVID 19 postavila je pred bioskope nove izazove sa kojima se prikazivači, ali i cela filmska industrija, suočavaju uspostavljajući nove inicijative i aktivnije komunikacije sa svojom publikom.

Bioskopi imaju ogromnu kulturnu, socijalnu i ekonomsku ulogu u gradovima i mestima u kojima posluju, tako da više nego ikada do sada moraju prilagoditi svoje programe i poslovanje, naročito u podsticanju povratka publike u sale i razvoju nove bioskopske publike, kao i promociji svog programa, povećanju vidljivosti domaćeg filma i borbi protiv piraterije. Nesumnjivo je da će kriza ostaviti traga, no ipak, mišljenja sam da će se filmovi još dugo, dugo vremena gledati u bioskopima. Smatram da je budućnost filma upravo u bioskopima, i da će bioskopske dvorane ostati najbolje mesto za gledanje filmova.

2

predsednik Upravnog odbora MKS

Boban Stefanović

Na nama i na našoj Mreži je da, u saradnji sa Filmskim centrom Srbije, ostalim partnerima i celokupnom filmskom industrijom obezbedimo i ostvarimo najbolje moguće uslove za održavanje filmskih projekcija u našim dvoranama: programski, ali i prateći najnovije trendove u digitalizaciji, i da taj cilj zajedno ostvarimo. Osnivačka skupština Udruženja Mreža kinoprikazivača Srbije na kojoj je usvojen STATUT održana je 17. novembra 2020. godine.

PIB: 112258017 

MATIČNI BROJ: 28312423