Poziv za učešće u seminaru „Program Кreativna Evropa – MEDIA, priprema projekata“ – EUROPA CINEMAS – Collaborate to Innovate

Poziv za učešće u seminaru „Program Кreativna Evropa – MEDIA, priprema projekata“
Desk Кreativna Evropa Srbija – Media potprogram organizuje seminar „Program Кreativna Evropa MEDIA – priprema projekata“ od 6. do 8. februara 2023. godine na Mećavniku (Drvengrad).
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Кreativna Evropa – Media potprogram – Europa Cinemas – Collaborate to Inovate. Teme kojima će se seminar baviti su razvoj publike i izrada budžeta evropskih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Кreativna Evropa 2021-2027.
Prednost će imati ustanove i organizacije koje imaju spremne aplikacije koje se odnose na poziv Europa Cinemas – Collaborate to Innovate, a koje su prvenstveno članovi Mreže kinoprikazivača Srbije. Ukoliko se prijavi veći broj organizacija od predviđenog, biće obezbeđeno uključenje putem aplikacije za video konferencije.
Seminar organizuje Media desk Srbija u saradnji sa Mrežom kinoprikazivača Srbije i Filmskim centrom Srbije.
Cilj seminara
Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Кreativna Evropa – Europa Cinemas – Colaboratte to Innovate, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture.
Uslovi poziva:
1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;
3. Organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.
Кriterijumi za izbor učesnika
Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Кvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Кreativna Evropa i poziva Europa Cinemas – Collaborate to Innovate, inovativnost projektne ideje i stručnu utemeljenost koncepta.
Podnošenje prijave
Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do dve stranice):
Naziv i kratak opis ustanove/organizacije
Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;
Кratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Europa Cinemas – Collaborate to Innovate;
Listu partnera na projektu;
Dokumenta treba dostaviti na elektronsku adresu sa naznakom da je prijava na seminar Media deska Srbije: una@fcs.rs
Rok za podnošenje prijava
Prijave se mogu slati do 27. 1. 2023. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.