Uspešno održana Druga konferencija Mreže kinoprikazivača Srbije

Na Mećavniku je od 24. do 27. novembra 2022. održana Druga konferencija Mreže kinoprikazivača Srbije. Na konferenciji je učestvovalo oko 100 filmskih profesionalaca: članovi Mreže kinoprikazivača Srbije, distributeri, producenti, reditelji, stručnjaci iz oblasti preddigitalizacije i digitalizacije bioskopskih dvorana, kao i gosti iz regiona i Evrope. Konferencija je održana uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i Media deska Srbije.

Nakon predstavljanja dobrih praksi iz regiona (Hrvatska, Slovenija i Bugarska) zaključak konferencije je da bi trebalo raditi na razvoju publike, naročito mladih generacija (uzrasta od 12 do 18 godina), kao i da je potrebno obratiti pažnju na manje vidljivi deo publike, kao što su osobe sa posebnim potrebama.

Distributeri komercijalnih filmova predstavili su svoje strategije za privlačenje publike, kao što je prikazivanje porodičnih filmova, posebno vikendima, kako bi čitave porodice mogle da prisustvuju. Takođe, predlog je da se publici ponude dodatni sadržaji. Potrebno je da se kreira sistem, kako bi mlada publika u većem broju dolazila u bioskop i sa tim u vezi je predložena saradnja sa osnovnim i srednjim školama. Ideja je da se uz učešće svih relevantnih institucija i partnera dođe do povećanja publike u bioskopima.

Dogovoreno je da Mreža nastavi uspešno distribuiranje časopisa „Vidimo se u bioskopu”, kao i da se nastavi rad na razvoju i širenju Mreže, što podrazumeva  neophodnu edukaciju filmskih radnika. Takođe, biće nastavljeno unapređenje tehničke infrastrukture, aktivnosti i programa, kao i povezivanje na međunarodnom nivou.