Mreža kinoprikazivača Srbije održala savetovanje namenjeno kinooperaterima

U organizaciji Mreže kinoprikazivača Srbije u Vrnjačkoj Banji je od 11. do 13. juna 2022. održano trodnevno savetovanje namenjeno kinooperaterima. Učešće je uzelo 25 kinooperatera i pet domaćih distributera.

Glavne teme savetovanja ticale su se novih pristupa distribucije filmovadigitalizacije bioskopa, ali i praktičnog rukovanja digitalnom opremom, i to na primeru Kulturnog centra Vrnjačke Banje u njihovom digitalizovanom bioskopu.

Tom prilikom razgovarano je o novim pristupima distribuciji filmova, budućnosti distribucije filmova, digitalizaciji bioskopa (potrebnoj opremi, karakteristikama platna, audio-sistema, projektora) i drugim pitanjima u vezi sa digitalizacijom, kao i praktičnim pitanjima iz domena rada bioskopa, praktičnim rukovanjem digitalnom opremom u bioskopu.

Leave A Comment

Fields (*) Mark are Required