Održana je prva Konferencija Mreže kinoprikazivača Srbije

Konferencija Mreže kinoprikazivača Srbije „Vidimo se u bioskopu!“ održana je na Mećavniku, u Drvengradu, od 3. do 5. decembra 2021. godine. Konferenciji su prisustvovala 24 kolektivna člana, 11 pojedinačnih članova, ukupno 35, kao i predstavnici distributera: Blitz film, MCF, Taramount i Delius filma, predstavnik Beldocs film festivala i predstavnici Filmskog centra Srbije. Redovna skupština Mreže kinoprikazivača Srbije održana je 4. decembra 2021. godine, u amfiteatru „Noam Čomski“ koji je deo Kulturno-sportskog centra „Prokleta avlija“.

Najznačajnije dostignuće Konferencije je upoznavanje i povezivanje članova mreže prvi put u novijoj istoriji srpske kinematografije, razmena iskustava, primera dobre prakse, razmatranje zajedničkih problema, donošenje odluka koje će osnažiti, kako samu Mrežu, tako i njen uticaj u zemlji i regionu.

  • Povezivanje mreže sa mrežama u regionu i šire;
  • Podrška Filmskog centra Srbije u vidu saveta i svake druge pomoći za funkcionisanje Mreže i pojedinačnih članova (Konkurs za stimulacije, predidigitalizaciju i digitalizaciju, Media program i ReAct);
  • Težnja distributera da se u svrhu pojačanja medijske kampanje i marketinškog promovisanja filmova što više koriste digitalni materijali (vizuali za sve platforme) kao i to da se za potrebe različitih medija namenski koriste džinglovi, spotovi – svi raspoloživi materijali. Takođe, sugestija distributera je ta da prikazivači što ranije najave svoje repertoare kako bi imali dovoljno vremena za blagovremenu i adekvatnu medijsku kampanju vezanu za, u tom trenutku atraktivne filmske naslove;
  • Kolege koje su prošle kroz proces apliciranja na Colleborate to Innovate program u okviru Europa Cinemas konkursa ponudile su pomoć svim članicama mreže koji žele da apliciraju na iste, a zaključeno je i da se organizuje edukacija za članove mreže za pisanje projekata;
  • Organizovati edukacije za kinooperatere za rukovanje savremenom digitalnom tehnologijom za prikazivanje filmova kako bi se izbegli problemi u radu;
  • Organizovanje edukacije za programiranje koji bi pohađali urednici filmskog programa.
  • U saradnji sa distributerima kvartalno će se izdavati publikacija o svim naslovima koji će biti prikazivani u narednom periodu, kao i da se napravi profesionalna baza podataka renomiranih filmskih radnika, ali i studenata režije, produkcije i drugih.
  • U narednom periodu cilj Mreže je povezivanje sa sličnim mrežama u regionu, rad sa decom i mladima kroz radionice, a posebno rad na edukaciji nove filmske publike, pri čemu bi velika pažnja bila posvećena i debitantskim ostvarenjima. Nisu zaboravljene ni druge starosne kategorije publike, a poseba pažnja biće posvećena starijoj populaciji.
  • Nastavak održavanja projekta „Kako se gleda film – mala škola bontona“ i drugi programi koji su organizovani pod okriljem mreže.
  • Da se uz pomoć lokalne samouprave i načelnika školskih uprava pokuša da se najmlađi gledaoci (od IV do VIII razreda osnovne škole, kao i od I do IV. Godine srednje škole) organizuju kroz redovne posete kulturnim centrima.

https://www.fcs.rs/52774/

Leave A Comment

Fields (*) Mark are Required